Bostadsrättsföreningar

Vad är egentligen en bostadsrättsförening? Innebär det att den boende äger sin lägenhet? Är det en förening där de boende är medlemmar? Hur blir medlemmarna antagna? Ja det finns en hel del frågor som en person som funderar på att hitta den rätta formen av bostad ska ställa sig. Här är lite hjälp på vägen, information om några av de viktigaste sakerna som gäller bostadsrättsföreningar som kan vara bra att veta innan det är dags att slå till och satsa en betydande summa pengar i ett bra boende.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en slags ekonomisk förening som ger medlemmarna i föreningen rätt att bo i deras lägenheter utan tidsbegränsning. Den som flyttar in i en nybyggd bostadsrätt ger en summa pengar i insats till föreningen. De pengarna får du aldrig tillbaka av föreningen. Om du flyttar, måste du sälja rätten att bo i lägenheten till någon annan. Förutom insatsen betalar du också en summa pengar till föreningen varje månad.

När du ska flytta in i en bostadsrätt, måste du söka medlemskap i föreningen. De brukar ha några kriterier som du ska uppfylla. När du är godkänd, har du rätt att delta i föreningens möten och ha åsikter om det som sägs. Du har också rösträtt och är på lika villkor med och fattar viktiga beslut i föreningen. Det kan handla om underhåll, renoveringar, avgiftshöjningar och mycket mer. Du blir också väl informerad om hur det går för föreningen.

Bostadsrättsföreningar är demokratiska

Fördelar med bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar har många fördelar. Att de är demokratiska och att alla ansvarar för de beslut som tas är en stor fördel. Om föreningen Här tagit lån, är alla ansvariga för dem. Alla boende lär känna varandra eftersom det är en nödvändighet att samarbeta kring viktiga frågor som handlar om boendet. När vi löser problem tillsammans lär vi också känna varandra och det ger en trygghet i hela bostadsområdet.

Vi mår alla bra av sociala kontakter. Är vi med i en förening och dessutom bor nära varandra, är det enkelt att stanna till på gården för en pratstund eller bjuda in någon på en fika. Alla har satsat pengar i sitt boende och är därför mer måna om sin kringmiljö. En bostadsrätt är också oftast en bra ekonomisk investering. Vanligtvis får den som säljer sin bostadsrätt tillbaka de pengar som i boendet. Ibland ger det till och med en vinst.

Bostadsrätt ett bra val

Bostadsrättsföreningar har många fördelar, och här har några av dem nämnts. En positiv aspekt som inte nämnts tidigare är till exempel att en innehavare av en bostadsrätt själv kan väljan vilka förändringar som behöver göras inne i bostaden utan att behöva be någon om lov. Ytterligare en fördel med bostadsrätter är att det finns en stor möjlighet att välja var man ska bo eftersom de går att hitta överallt. På stora och små orter, i innerstad, på landsbygd och allt däremellan.