Tjocklek vid lösullsisolering?

Beroende på vilken typ av isolering du redan har i din bostad varierar det naturligtvis hur mycket du behöver tilläggsisolera. Vi ger råd och kontrollerar vilken tjocklek som behövs i varje enskilt fall. Det kan så klart vara stor skillnad på när huset är byggt och vilken typ av isolering som redan finns i bostaden. Innerväggar och vindsutrymmen kräver självklart olika tjocklek på isoleringen. Klimatet där du bor har också stor betydelse. Det viktigaste är att du kontaktar ett proffs som kan hjälpa dig att sänka dina uppvärmningskostnader och minska eventuellt värmeläckage.

Rätt tjocklek förhindrar höga värmekostnader

Har du höga värmekostnader i din bostad? Då bör du kanske se över vilken form av isolering du har i bostaden och även om det finns möjligheter att tilläggsisolera. Vi är experter på området och ger dig råd och tips om hur du bäst kan sänka dina värmekostnader. Vi vet vilken tjocklek på lösullsisoleringen som behövs.

Låt proffs hjälpa till

Vi är proffs på tilläggsisolering och kan enkelt avgöra vilken lösullsisolering tjocklek som behövs i just din bostad. Låt oss komma och titta på hur det ser ut hemma hos dig och ge en offert på vad en tilläggsisolering skulle kosta. Att tilläggsisolera kan kännas som en tråkig utgift men vi vet att det betalar sig i längden. Ett välisolerat hus med rätt tjocklek på lösullen sparar dig många tusenlappar varje år.

lösullsisolering tjocklek