Tänkt tilläggsisolera fasaden? Kul, vi hjälper gärna till!

Att tilläggsisolera fasad kan vara ett ganska omfattande projekt men det brukar löna sig i långa loppet eftersom en stor del av husets värme försvinner ut genom väggarna. Tilläggsisolering leder till mindre energianvändning och det är därmed bra även ur miljösynpunkt. Vi har stor erfarenhet av olika metoder och material när det gäller isolering av fasader.

Tilläggsisolering är en smart affär

Att tilläggsisolera fasad är ofta en bra idé i samband med att man byter en äldre fasad men det kan också göras även om den befintliga fasaden är i bra skick. Du kan fästa isolering både på utsidan och insidan av din fasad. I det senare fallet får rummen ett nytt utseende och det här är en åtgärd som påverkar såväl det estetiska som husets värmeisolerande förmåga. Du kan använda flera olika material och metoder beroende på vad du har för hus. Har du höga uppvärmningskostnader är detta ett mycket bra sätt att spara pengar.

Låt experter hjälpa till med isoleringen

Det faktum att du står inför många olika alternativ när det gäller att tilläggsisolera fasad innebär att du har mycket att vinna på att konsultera oss, som har stor erfarenhet inom området. Att tilläggsisolera fasad på ett felaktigt sätt kan i värsta fall innebära luften rör sig på ett sätt som innebär att man får problem med fukt. Vi kan också hjälpa dig att välja den mest kostnadseffektiva metoden.