Dags att tilläggsisolera golvet? Vi hjälper dig!

Du tjänar på att tilläggsisolera golv. Särskilt golvet mellan en eventuell vind och våningen under behövs det ofta tilläggsisoleras om du vill undvika att värme går till spillo. Beroende på hur golvet är konstruerat kan du använda olika metoder vid isolering. Vi hjälper dig gärna att bedöma vilken metod och vilka material som passar dina golv.

Det lönar sig att tilläggsisolera

Många satsar på att tilläggsisolera golv i samband med att de byter ytskikten, det kan nämligen vara svårt att göra det utan att avlägsna sitt befintliga golv. Tilläggsisolering kan ofta placeras mellan golv och tak utan att man påverkar takhöjden i rummet. En stor fördel med att tilläggsisolera golv är att golven blir tystare. Tycker du att det låter för mycket när någon går på våningen över ska du satsa på att isolera golven. Först och främst handlar det dock om att sänka sina uppvärmningskostnader. Besparingen kan bli större än du kanske tror!

Vi tilläggsisolerar 3 golv i veckan

Det är viktigt att tilläggsisolera golv på ett fackmannamässigt sätt eftersom man annars kan få problem med fukt som kapslas in och orsakar problem med mögel. Vi arbetar kundorienterat med att tilläggsisolera golv utifrån vår stora erfarenhet och vi hjälper dig givetvis att välja rätt lösning utifrån de parametrar som är viktiga för dig och din fastighet. Har du en äldre fastighet och ett intresse för byggnadsvård är den estetiska aspekten viktig.