Vi kan tilläggsisolering av timmerhus

Ett timmerhus som är byggt efter alla konstens regler, med isoleringsmattor mellan stockarna, är bra isolerat redan från början. Ibland kan man dock behöva tilläggsisolera timmerhus, främst tak och golv, och då är det lika bra att anlita en firma som arbetar med den här typen av uppdrag. En korrekt utförd tilläggsisolering kommer minska både energiförbrukning och värmekostnader.

Isolera timmerhus och spara pengar

När man väljer att tilläggsisolera timmerhus bottnar det oftast i att huset känns kallt och rått hur mycket man än värmer upp det. Samtidigt stiger energiförbrukningen och kostnaderna för att värma upp huset. Ett tecken på att ett tak inte är tillräckligt isolerat är att snön inte blir liggande utan smälter när det snöar mindre mängder. Den uppvärmda luften försvinner ut och bidrar bara till slöseri med energi och pengar. Genom att tilläggsisolera timmerhuset och dess tak kommer taket inte värmas upp av den invändiga luften utan förbli kallt och snön ligger kvar. Snö på hustak är med andra ord ett tecken på bra takisolering.

Vi isolerar 3 timmerhus i månaden

Tycker du att dina värmekostnader är höga ska du definitivt låta någon se över husets isolering. Kontakta oss för en offert och låt oss hjälpa dig att sänka energiförbrukningen och kostnaden för energin. Vi är proffs på att tilläggsisolera timmerhus och har som ambition att utföra arbetet snabbt och korrekt. När du väljer att tilläggsisolera timmerhus tar du även ytterligare ett steg mot ökad miljömedvetenhet och mindre energislöseri.

Tilläggsisolera timmerhus och minska värmeförlusten