Vi hjälper dig att tilläggsisolera ytterväggen

Tilläggsisolering kan genomföras på många olika sätt och brukar innebära att man sparar rejält med pengar genom att man får sänkta uppvärmningskostnader. Många gånger lönar det sig mer att isolera än att investera i nya värmesystem. Inte minst om man koncentrerar sig på husets viktiga ytterväggar. Låt oss ge ett förslag om du överväger att tilläggsisolera yttervägg.

Såhär funkar tilläggsisolering

En yttervägg kan tilläggsisoleras både utifrån och inifrån och metoderna har sina för- respektive nackdelar. Att isolera utifrån kan bli dyrare eftersom det nya ytskiktet som du klär in huset med måste stå emot väder och vind. När du väljer att tilläggsisolera yttervägg inifrån blir rummen lite mindre eftersom du flyttar innerväggen för att få plats med isoleringen. Vad den befintliga väggen är gjord av för material och vad du använder för isolering samt ytskikt spelar stor roll för utseendet och den isolerande förmågan. Därför ska man låta proffs titta på vilka olika möjligheter som finns.

Vi hjälper dig med tilläggsisolering

Vi har arbetat länge med att tilläggsisolera ytterväggar och vet vilka lösningar som passar för olika typer av hus. Att tilläggsisolera ytterväggen innebär en besparing på sikt men i värsta fall kan man få problem med fukt om arbetet inte utförs på ett fackmannamässigt sätt. Husets ytterväggar är av avgörande betydelse för hur bra en fastighet behåller värmen Att tillägsisolera och byta ytskikt är ofta ett bra alternativ när man behöver renovera fasaden.

Tilläggsisolera yttervägg och spara pengar